Dit fraaie lijnenspel is niets anders dan een grafische weergave van een trillende snaar. Duidelijk zijn de flageoletpunten te zien op de plaats waar de snaar respectievelijk in twee, drie en vier gelijke delen wordt verdeeld.
Menu

Amajagu

Literatuur

Voor meer verdieping en achtergrondinformatie bieden wij hier artikelen, analyses en andere literatuur.

Passiemuziek van J.S. Bach.

In het kader van haar Masterscriptie aan de Faculteit der Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit deed Janneke Teunissen in 2007 een onderzoek naar de populariteit van Bachs passiemuziek. Wij zien daar een paradox: de toename van behoefte aan religieuze muziek in een geseculariseerde leefwereld.
In onderstaande teksten treft u eerst een korte samenvatting aan van de gehele scriptie en in de tweede tekst kunt u lezen over Bach, zijn leven en werk en zijn theologische opvattingen, over de geschiedenis van de passiemuziek, de opzet en inhoud van de Mattheus Passion en een analyse van de laatste aria 'Mache dich mein Herze rein', in melodisch, ritmisch en harmonisch opzicht gekoppeld aan de betekenis van de tekst. Tenslotte vertellen anderen in een vraaggesprek met mij over hun eigen persoonlijke beleving van de passiemuziek. Ook voor wie 'van God los is' blijkt de passiemuziek een zeer geliefde vorm van spiritualiteit.